ეს განყოფილება შექმნილია კორნელი კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებულ პროექტ „ქართული ხელნაწერების“ (ONLINE-ენციკლოპედია) ბაზაზე და ეფუძნება ათწლეულების მანძილზე ხელნაწერთა ცენტრში მიმდინარე სამეცნიერო კვლევების შედეგებს, იხ. http://www.ka.georgica.ac.ge

მსოფლიო საეკლესიო კრებები


მსოფლიო საეკლესიო კრებათა კანონმდებლობა


 


სხვა


ადგილობრივი საეკლესიო კრებები


ადგილობრივ საეკლესიო კრებათა კანონმდებლობა


 


სხვა